• Praktyki Rodzaj zatrudnienia
  • Poznań, Wielkopolskie Lokalizacja
  • 2023-08-17 Data rozpoczęcia pracy

Oferta archiwalna

Tłumacz

10 miesięcy temu 1 aplikantów

Prosimy o zapoznanie się z poniższą ofertą i potwierdzenie chęci współpracy wysyłając w tym celu CV.  

O nas - organizator praktyk 

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Głos Młodych to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit.

Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania - zdobycie doświadczenia będącego przepustką do przyszłej kariery i osiągnięcia zaplanowanych celów.

Oferujemy:

·       praktyki uczelniane

·       praktyki w celu zdobycia doświadczenia (pozauczelniane)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną: https://fundacjaglosmlodych

Praktyki odbywają się w formie zdalnej, dzięki czemu są one dostosowane do możliwości czasowych Praktykanta. Każdy Praktykant dostaje swojego koordynatora z ramienia Fundacji, z którym utrzymuje kontakt mailowy/przez platformę Skype.

Preferowany przez nas minimalny wymiar godzinowy praktyk to 160h.

Tłumacz zajmuje się przekładem wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy wykorzystując znajomość co najmniej dwóch języków. Na tym stanowisku konieczna jest perfekcyjna znajomość języka obcego, jak i ojczystego, zasad gramatyki, ortografii i tzw. ,,lekkie pióro’’.

Oferujemy praktyki tłumaczeniowe w następujących językach:

·       angielski

·       niemiecki

·       francuski

·       ukraiński

·       rosyjski

·       białoruski

·       słowacki

·       serbski

·       chorwacki

·       bułgarski

·       słoweński

·       szwedzki

·       norweski

·       fiński

·       duński

·       koreański

·       mandaryński

Obowiązki:

·       znajdowanie ciekawych artykułów i publikacji zagranicznych do tłumaczenia;

·       pisemne tłumaczenie różnych tekstów znajdujących się na zagranicznych serwisach internetowych takich jak: Business Insider, The New York Times, CNN, Le Figaro, Die Welt itp., serwisach naukowych, portalach specjalistycznych, blogach i innych przy zachowaniu jak największej zgodności pomiędzy tekstem źródłowym a tłumaczeniem, nie tylko pod
względem merytorycznym, ale także językowym i stylistycznym.

Wymagania:

1. Zróżnicowana tematyka tekstów

Tematyka tłumaczonych materiałów musi być różna i to tłumacz samodzielne ją dobiera, jeżeli uzna, że zaciekawi ona czytelnika. Ważne jest, aby tłumaczone teksty nie były monotematyczne.

2. Podanie źródła i danych autora oraz tłumacza

Pod każdym przetłumaczonym artykułem praktykant praktyk uczelnianych/pozauczelnianych podaje źródło i autora oraz imię i nazwisko osoby tłumaczącej.

3. Redakcja tekstu

Każdy artykuł jest sprawdzany przez redakcje, a błędy są poprawiane.

4. Publikacja tekstu

Poprawione teksty są zamieszczane na portale, z którymi współpracuje Fundacja: http://www.plportal.pl/ oraz https://gloswschodu.pl/

5. Wymiar praktyk

Minimalny wymiar praktyk wynosi 160 godzin i swoim zakresem obejmuje 45 artykułów. Możliwa jest realizacja praktyk o niższym wymiarze godzinowym, lecz liczba artykułów do przetłumaczenia pozostaje taka sama (45 artykułów).

Formalności (praktyki uczelniane):

·       obowiązek zapoznania się i przesłania Fundacji CV, Regulaminu Praktyk, Programu Praktyk i wszystkich niezbędnych dokumentów z Uczelni, której jest się studentem;

·       wybrany zakres przedmiotowy praktyk musi być zgodny z kierunkiem studiów praktykanta oraz Regulaminem Praktyk Uczelni;

·       zawarcie umowy następuje tylko w przypadku, gdy wymaga tego dana Uczelnia;

·       obowiązek prowadzenia Dziennika Praktyk, w którym należy udokumentować wszystkie aktywności wykonane w ramach praktyk. Dziennik Praktyk musi zostać udostępniony do wglądu i zatwierdzenia Fundacji, a następnie przekazany Uczelni;

·       na podstawie zatwierdzonego Dziennika Praktyk praktykant otrzymuje zaświadczenie/opinięreferencje bądź rekomendacje.

Formalności (praktyki pozauczelniane):

·       obowiązek prowadzenia Dziennika Praktyk, w którym należy udokumentować wszystkie aktywności wykonane w ramach praktyk. Dziennik Praktyk musi zostać udostępniony do wglądu i zatwierdzenia Fundacji;

·       na podstawie zatwierdzonego Dziennika Praktyk praktykant otrzymuje zaświadczenie/opinięreferencje bądź rekomendacje.

Prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz CV na e-mail: rekrutacjaglosmlodych@gmail.com 

Po otrzymaniu Twojej wiadomości skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów współpracy.

Fundacja na rzecz promocji i rozwoju „Głos Młodych” - to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. Fundacja utrzymywana jest ze środków własnych Fundatora i drobnych darowizn ludzi dobrej woli.

Zapraszamy do aplikowania i pozdrawiamy!